Menu

VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX

SÉRIA KONCERTOV NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV KONZERVATÓRIÍ

Viva Musica! festival z roka na rok rastie a dôkazom toho je aj to, že v roku 2016 sa po prvýkrát koncerty rozšírili za hranice Bratislavy. Projekt Viva Musica! festival Grand Prix je výsledkom spolupráce festivalu s organizátormi Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky, ktorá sa so svojou viac ako 40-ročnou tradíciou radí k najstarším a najvýznamnejším interpretačným súťažiam na Slovensku. Vytvorením špeciálneho ocenenia Viva Musica! festival Grand Prix získavajú najlepší študenti v každej kategórii možnosť odohrať sériu koncertov v rámci rovnomenného koncertného cyklu. V roku 2016 sa tak v rámci deviatich koncertov v rôznych mestách Bratislavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja predstavilo celkom jedenásť najlepších študentov z celého Slovenska. V roku 2017 sa súťažilo v kategóriách hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na husliach, komorná hra a spev. Dvanásť laureátov Viva Musica! festival Grand Prix sa počas letných mesiacov opäť predstaví na koncertoch v Bratislavskom kraji, pričom jeden z koncertov sa uskutoční aj v rakúskom Hainburgu. Vstup na všetky koncerty je bezplatný.

VÍŤAZI VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX
Andrea Astrabová, husle (Konzervatórium Košice)
Miloš Biháry, klavír (Konzervatórium Bratislava)
Martin Morháč, spev (Konzervatórium Bratislava)
Andrea Pietrová, spev (Konzervatórium Bratislava)
Jozef Piták, akordeón (Konzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica)
Emma Tarkayová, husle (Konzervatórium Bratislava)
Trio Sensazione, komorná hra (Konzervatórium Bratislava)
Klára Jasenčáková, flauta
Albín Blaho, klarinet
Radka Kováčová, klavír
Kodály String Trio, komorná hra (Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Topoľčany)
Imrich Farkaš, husle
Emil Hasala, viola
Erik Hasala, kontrabas

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

PROGRAM 2017